You are here:   HomeRegistrasiesRegistrasiesRegistrasies
Print

Baanfooi betaling en Hek toegang

 1. Suid Afrikaanse Jagters & Wildbewarings Vereniging (SAJWV) ledegeld
  SAJWV lede van die Hartbees tak wat toegang tot die Syferfontein skietbaan wil bekom, moet seker maak dat hul jaarlikse SAJWV ledegeld op datum is om te kwalifiseer vir hektoegang tot die skietbaan gedurende die periode 1 Feb 2024 tot 31 Jan 2025.

  Indien SAJWV ledegelde agterstallig is moet u asb na http://www.sahunters.co.za/ gaan om die nodige inligting te bekom om sodoende ledegeld op datum te bring. Inligting is beskikbaar in die “lidmaatskap” afdeling (http://www.sahunters.co.za/index.php/membership-lidmaatskap) van die boonste seksie op die webtuiste.
 2. Hartbees tak baanfooie
  Baanfooi vir 2024 beloop R500.00 vir gewone lede en R400.00 vir senior lede (bo 65 jaar)
  Betalings word gemaak deur elektronies in die tak se rekening in te betaal
  Rek Houer: HARTBEES TAK
  Bank: ABSA
  Tak: 632005
  Rek Nr: 4061673010
  Gebruik asb die volgende verwysing: “Baanfooi 2024” & u SAJWV lidnommer
 3. Bewys van betaling
  Stuur asb betalings bewys na Christi Bester (bester.christi@gmail.com) met die volgende inligting:
  Voorletters
  Van
  SAJWV Lidnommer
  Epos adres
  Selfoon nommer

  Sodra alle inligting ontvang en verwerk is sal u per sms in kennis gestel word dat u baanfooi betaal is, asook die telefoon nommer wat geskakel of ge-sms moet word vir hektoegang tot die skietbaan.

 4. Hartbeestak Webtuiste registrasie
  Ons wil ‘n beroep op u doen om in die tussen tyd op ons webtuiste(http://www.hartbees.co.za/registreer-vir-web) te gaan registreer.Deur daar te registreer is u verseker om elke maand se taknuus teontvang via e-pos en ook sms'e wat u in kennis gaan stel vanvergaderings, aktiwiteite en opleidings geleenthede gedurende diejaar.

 5. Die baan en fasiliteite is nie beskikbaar op Sondae nie.