You are here:   HomeErerol
Print

Ererol

Jaar Toekennings Naam
2010 Orde van die Hartbees x
2009 Orde van die Hartbees x
2008 Orde van die Hartbees x
2007 Mampara van die Jaar Johan Krige ( Te veel om op te noem vir 2007 )
Meriete Toekenings Ross Roets - Vir Vaardigheidsopleiding
Glen Rostron - Takontwikkeling en admininstratiewe steun
Peter Haagner - Takontwikkeling en steun
Chris Kruger - Takontwikkeling en borgskappe
Jan Laas - Toegewyde Opleiding en Baanoffisier
Johan Krige - Baanbestuur en instandhouding
Louw van Rensburg - Borgskappe
Markus Fourie - Borgskappe
Jan Horn - Borgskappe
David Fourie en Chris Jacobs - Gebruik van Tegniese Skool Lapa
Orde van die Hartbees Carel Erasmus - Volgehoue skietprestasies en taksteun
Skietkompetisies Carel Erasmus - 1
Smiley Bergh - 2
Ernie Smit - 3
Neels Bergh - 4
Naas Prinsloo Snr - 5
Kobus Burger - 6
Deon Thornhill - 7
Jan Laas - 8
Johan Erasmus - 9
Ben Prinsloo - 10
Vriend van die Tak Peter Ferrel - Borgskappe
Ras Venter - Borgskappe
Nico Economakis - Borgskappe
Michael Webster - Borgskappe
Solly Carrim- Borgskappe
Johnny Skepu - Hulp met skietgeleenthede
2006 Mampara van die Jaar Geen toekenning genaak
Meriete Toekenings Prof Willie van Aardt - Artikels in SA Jagter
Nasionale Toekenings Chris Boshoff - Presidentstoekenning: Takvoorsitter vanaf 2004-2006
Pieter Potgieter - Pour le Merite: Vir Ontwikkeling van nuwe konstitusie
Amie Venter - Ere-lidmaatskap
Orde van die Hartbees Chris Boshoff - Takvoorsitter 2004-2006
Skietkompetisies Smiley Bergh - 1
Carel Erasmus - 2
Ernie Smith - 3
Deon Thornhill - 4
Johan Erasmus - 5
Naas Prinsloo (Snr) - 6
Ibert Joubert - 7
Glen Rostron - 8
2005 Mampara van die Jaar Hennie Lubbe - Het net alles reg gedoen
Meriete Toekenings Glen Rostron - Baanontwikkeling en sekretaris
Ernie Smit - Baanontwikkeling
Johan Krige - Baanontwikkeling
Lourens van Zyl - Takontwikkeling en borgskappe
Cecil Rutherford - Baanontwikkeling
Hannes van der Walt - Sosiale diens
Jaco Marais - Spesiale projekte (NW Skiet)
Brian Rutherford - Baanontwikkeling
Jaco Marais - Takontwikkeling
Nasionale Toekenings Naas Prinsloo - Presidentstoekenning: Skietbaanontwikkeling
Ibert Joubert - Presidentstoekenning: Tak- en skietbaanontwikkeling
Orde van die Hartbees Ibert Joubert - Projekbestuurder van skietbaanontwikkeling
Smiley Bergh - Takontwikkeling sedert 1998
Jaco Marais - Spesiale projekte en takontwikkeling sedert 1998
2004 Mampara van die Jaar Smiley Bergh - Hy was net homself!
Meriete Toekenings Johan Erasmus - Hulp met Skietbaan
Cecil Rutherford - Hulp met Skietbaan
Glen Rostron - Hulp met die Skietbaan
Ernie Smit - Hulp met die Skietbaan
Hannes van der Walt - Hulp met opbou van sosiale kultuur
Nasionale Toekenings Theo Venter - Presidentstoekennin
Orde van die Hartbees Pieter Potgieter - Takvoorsitter van 1998 - 2004
Theo Venter - Taksekretaris van 1999 - 2004
Naas Prinsloo - Laat skietbaan op Syferfontein ontwikkel
Gert van der Walt - Bydrae tot opbou van die tak en skietbaan
Skietkompetisies ww
2003 Mampara van die Jaar Ibert Joubert - Eerste persoon wat aansoek gedoen het!
Meriete Toekenings Wantie Burger - Hulp met Skietbaan
Buks Lemmer - Hulp met Skietbaan
Marius Steyn - Hulp met Skietbaan
Gert van der Walt - Opbou van Tak
Naas Prinsloo - Skietbaan
Flip van Staden - Hulp met Noodhulp
Elmor Leo - Opbou van Skietbaan
Ibert Joubert - Hulp met Skietbaan
Jimmy Reinders - Hulp met Skietbaan
Chris Boshoff - Hulp met Skietbaan
Jaco Marais - Hulp met Skietbaan
Smiley Bergh - Hulp met Skietbaan
Hennie Lubbe - Hulp met Skietbaan
Skietkompetisies Ibert Joubert - 1
Smiley Bergh - 2
Jaco Marais - 3
Chris Boshoff - 4
Johan Erasmus - 5
Jan Laas - 6
Bommel Smit - 7
Gert van der Walt - 8
Theo Venter - 9
Neels Engels - 10
Vriend van die Tak Flip van Staden - Hulp met Noodhulp
2002 Meriete Toekenings Gert van der Walt - Sy rol in die opbou van die tak
Skietkompetisies Smiley Bergh - 1
Ibert Joubert - 2
Deon van der Merwe - 3
2001 Skietkompetisies Jaco Marais - 1
Ibert Joubert - 2
Smiley Bergh- 3
2000 Klublid van Jaar s
Skietkompetisies Marius Fouche - 1
Johan Erasmus
Dries Redelinghuis